Tai-Chi Kungfu Lyon – Club Chuan Tong

chuan.tong@gmail.com

28 rue Denfert Rochereau, 69004 Lyon

Events by this organizer

april

01apr18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

01apr19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

06apr18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

06apr19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

08apr18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

08apr19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

13apr18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

13apr19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

15apr18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

15apr19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

20apr18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

20apr19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

22apr18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

22apr19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

27apr18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

27apr19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

29apr18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

29apr19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

may

04may18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

04may19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

06may18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

06may19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

11may18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

11may19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

13may18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

13may19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

18may18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

18may19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

20may18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

20may19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

25may18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

25may19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

27may18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

27may19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

june

01jun18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

01jun19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

03jun18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

03jun19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

08jun18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

08jun19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

10jun18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

10jun19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

15jun18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

15jun19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

17jun18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

17jun19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

22jun18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

22jun19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

24jun18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

24jun19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

29jun18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

29jun19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

july

01jul18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

01jul19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

06jul18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

06jul19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8

08jul18 h 00 min19 h 00 minCours Kung-Fu Enfants Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

08jul19 h 00 min20 h 30 minCours Kung-Fu Croix-Rousse Lyon 1Cours de Kungfu enfants à la Croix-Rousse Lyon 1

13jul18 h 30 min19 h 30 minCours Kung-Fu Enfants Lyon 8Cours de Kungfu enfants à Lyon 8

13jul19 h 30 min21 h 00 minCours Kung-Fu Lyon 8 Adultes et AdolescentsCours de Kungfu à Lyon 8